https://hk.trip.com/moments/detail/harbor-city-136301-14530398/
Miho san

The Coffee Academics @海港城

位於海港城The Coffee Academics 蜜糖雞翼出奇地好食同埋新鮮滾熱辣 一個人喺吧枱位Chill 未嘗唔係一件好事 雖然係平日,但係都需要排隊等位 證明呢間Cafe都有一定嘅吸引力 (位置都有少少難搵) The Coffee Academics (海港城) (尖沙咀) 尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場4樓4201K號舖
發佈日期:2022年8月22日
_ts***vz
1人讚好
提交
1
曾在此貼文中提及

海港城

67個景點 | 11篇貼文
美國
查看
相關 Trip Moments 貼文