https://ak-d.tripcdn.com/images/0a2652215aili3eb417CA.jpg
Kingswong

上海

上海必玩迪士尼

#上海旅行 #主題樂園 #冬遊記 提到上海,點可以唔去亞洲最強既上海迪士尼樂園呢?! 上海迪士尼比香港既大幾倍,剩係個城堡都已經有睇頭好多啦! 呢度我最推介係係美國要排3個鐘既七個小矮人過山車,好玩得黎唔會太刺激;仲有加勒比海盜,你會感歎科技既進步同實力;Tron過山車又係另一個令人心跳既項目!

上海旅行

主題樂園

冬遊記

發佈日期:2021年12月23日
chan2003
chuen1986
_Darnell_pui_
Jocelyn.dung_19890222
34人讚好
留言
GideonQiu
GideonQiu
nice
heheda
heheda
🤩️
ping1994
ping1994
😁
TEmPooo
TEmPooo
❤️
LeonCarter
LeonCarter
😮️😮️😮️
顯示更多
讚好
提交
相關 Trip Moments 貼文