https://hk.trip.com/travel-guide/attraction/duc-tho/cha-i-an-137166921/
概要附近評價贏取獎品

Chùa Đại An

󰺂1.7
暫無留言
博物館
地址:
FJPH+P2R, Unnamed Road, Đức An, Đức Thọ, Hà Tĩnh, Vietnam地圖

其他遊客感想:

更多

【最新】本月優惠代碼組合

領取

Chùa Đại An的附近推薦

Chùa Đại An的評價

撰寫評價
恭喜!您發掘了一個新景點!
撰寫評價