https://hk.trip.com/travel-guide/attraction/imphal/cheirao-ching-garden-142452276/
概要附近評價贏取獎品

Cheirao Ching Garden

󰺂2.3
暫無留言
今日營業時間已過 明日8:00-16:30開始營業
地址:
RWRM+49P, Cheirao Ching Trail, Tarung, Kontha Khabam, Imphal, Manipur 795004, India地圖
其他遊客感想:

更多

【最新】本月優惠代碼組合

領取

Cheirao Ching Garden的附近推薦

Cheirao Ching Garden的評價

撰寫評價
恭喜!您發掘了一個新景點!
撰寫評價