https://hk.trip.com/travel-guide/foods/faizabad-15555-restaurant/shri-kanak-sarkar-rasoi-140202669

Shri Kanak Sarkar Rasoi

暫無留言
Kanak Bhawan Rd, Ayodhya 224123 India
查看地圖

Shri Kanak Sarkar Rasoi附近的景點

Shri Hanuman Garhi Mandir
Shri Hanuman Garhi Mandir
暫無留言
其他宗教場所旅遊熱點寺廟
距離
Naya Ghat
Naya Ghat
暫無留言
旅遊熱點寺廟
距離
Guptar Ghat
Guptar Ghat
暫無留言
其他宗教場所
距離
Saryu Ghat
Saryu Ghat
暫無留言
距離

Shri Kanak Sarkar Rasoi附近的餐廳

Baba Bhojnalaya
Baba Bhojnalaya
暫無留言
東南亞菜
距離
Chandra Marwadi Bhojanalaya
Chandra Marwadi Bhojanalaya
暫無留言
距離
Real Mannat Dhaba
Real Mannat Dhaba
暫無留言
東南亞菜
距離
Vaishnavi family rasoi and Dhaba
Vaishnavi family rasoi and Dhaba
暫無留言
東南亞菜
距離

Shri Kanak Sarkar Rasoi附近的酒店

阿約提亞羅摩衍那酒店
阿約提亞羅摩衍那酒店
3.9/566條評價
距離
由蘭花阿約提亞的伊拉
由蘭花阿約提亞的伊拉
3.0/5 暫無留言
距離
Hotel the Ramay Palace
Hotel the Ramay Palace
3.8/548條評價
距離
FabExpress Shree Ram Aadhar
FabExpress Shree Ram Aadhar
4.4/5 暫無留言
距離