Tunnels of Moose Jaw相關評價

乖小咪

5/5
評價日期 2019年8月26日

這裡是整個穆斯喬最有名的地方-地下通道。地下通道貫穿整個城市,在通道中,既有商場,也有教堂,餐館等,是一處名副其實的地下城。在路口的地方有一個小型的博物館,介紹了地下通道的開鑿歷史和意義,值得参觀了解一下。

Tunnels of Moose Jaw
Tunnels of Moose Jaw
Tunnels of Moose Jaw
Tunnels of Moose Jaw
Tunnels of Moose Jaw
Tunnels of Moose Jaw
Tunnels of Moose Jaw