Majlis Perbandaran Sandakan

$$$$

地址

jalan utara (lebuh empat), Sandakan, Sabah, Malaysia
查看地圖
評價
恭喜!您發掘了一個新景點!
撰寫評價

  Majlis Perbandaran Sandakan附近的餐廳

  Majlis Perbandaran Sandakan附近的景點

  山打根古迹博物館
  山打根古迹博物館
  博物館
  距離<100m
  山打根
  山打根
  4.2/572條評價
  國家/城市
  距離<100m
  漁村
  漁村
  5.0/54條評價
  距離<100m
  山打根歷史遺跡
  山打根歷史遺跡
  3.9/59條評價
  古跡
  距離158m